கண்களிரண்டால்

கண்களிரண்டால் உன் கண்களிரண்டால்
என்னை கட்டியிழுத்தாய் இழுத்தாய்
போதாதென சின்னசிரிப்பில் ஒரு கள்ளசிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்

(கண்களிரண்டால்)

பேச எண்ணி சில நாள் அருகில் வருவேன்
பின்பு பார்வை போதும் என நான் நினைத்தே நகர்வேன் ஏமாற்றி
கண்கள் எழுதும் இரு கண்கள் எழுதும்
ஒரு வண்ண கவிதை காதல்தானா
ஒரு வார்த்தை இல்லையே
இதில் ஓசை இல்லையே
இதை இருளிலும் படித்திட முடிகிறதே

இரவும் அல்லாத பகலும் அல்லாத
பொழுதுகள் உன்னோடு கழியுமா
தொடவும் கூடாத படவும் கூடாத
இடைவெளி அப்போது குறையுமா
மடியினில் சாய்ந்திட துடிக்குதே
மறுபுறம் நாணமும் தடுக்குதே
இதுவரை யாரிடமும் சொல்லாத கதை

(கண்களிரண்டால்)

பிறைகள் அண்டாத காற்றும் தீண்டாத
மனதுக்குள் எப்போது நுழைந்திட்டாய்
உடலும் அல்லாத உருவம் கொள்ளாத
கடவுளை போல் வந்து கலந்திட்டாய்
உனையன்றி வேறொரு நினைவில்லை
இனி இந்த ஊன் உயிர் எனதில்லை
தடையில்லை சாவிலுமே உன்னோடு வர

கண்கள் எழுதும் இரு கண்கள் எழுதும்
ஒரு வண்ண கவிதை காதல்தானா
ஒரு வார்த்தை இல்லையே
இதில் ஓசை இல்லையே
இதை இருளிலும் படித்திட முடிகிறதே

பேச எண்ணி சில நாள் அருகில் வருவேன்
பின்பு பார்வை போதும் என நான் நினைத்தே நகர்வேன் ஏமாற்றி

கண்களிரண்டால் உன் கண்களிரண்டால்
என்னை கட்டியிழுத்தாய் இழுத்தாய்
போதாதென சின்னசிரிப்பில் ஒரு கள்ளசிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்

Is Sun Music available online? I would like to see the picturisation of this song.

20 thoughts on “கண்களிரண்டால்

 1. Excellent Song…Excellent Lyrics…Excellent Choreography….Excellent Picturisation….Last but not the Least,SWATHY..Excellent of the Excellent…..

 2. athu piraigal andaatha illa, karaigal andaatha kaatrum theendaatha manduthukul eppodu nulhaindittai.

  please make a correction prabu sir.

 3. The ghd iv styler hair straighener creates the hair you want,ghd hair straighteners is used to straighten hair, high-temperature

  electronics. The main body of the temperature through a heat conduction to a metal plate or ceramic plate surface,

  the surface temperature is set at 200 degrees, ghdthrough which heat up 200

  degrees of the splint to straighten the hair.No one can ignore Christian Louboutin shoes in the fashion
  world exists. In the world-famous Christian Louboutin red soles and heels of the two types of features. In Europeand

  the United States, a chase of a large number of hot starsChristian Louboutin sale. When you see a red soles you can

  certainly figure out it out, that is Christian Louboutin shoes. Has become a symbol of red shoes, as it appeared.
  However, you never forget the beauty of Christian Louboutin shoes Christian Louboutin to you. You do not even out of

  the interior of the case, and your slim, beautiful and elegant legs are easily the human eye. Now you have the

  opportunity to be part of, you only need chooes the one you like.Christian Louboutin copies offered on the market now can get a

  good price the first attractive Louboutin shoes all the features. Repeat all the original brand includes
  exciting features. Original Louboutin shoes are the only one recognized by the shiny red signature mark.

 4. Birkenstock is a German brand of sandals and other shoes, notable for their contoured cork and rubber footbeds which conform somewhat to the shape of their wearers’ feet. Birkenstock shoes have deep heel cup to ensure proper weght distribution and foot alignment. You can wear Birkenstock sandals to everywhere you want to. Latest Birkenstocks are on nearly 50% discoun now. Free shipping worldwide!

Leave a Reply

Your email address will not be published.