கண்களிரண்டால்

கண்களிரண்டால் உன் கண்களிரண்டால்
என்னை கட்டியிழுத்தாய் இழுத்தாய்
போதாதென சின்னசிரிப்பில் ஒரு கள்ளசிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்
Continue reading

Heard this song?

Have you listened to the song ‘Muzhumadhi avaLudhu vizhiyaagum’? Wait. Dont scratch your head. Have you listened to the song ‘Jashn e bahaara hai’? This is the tamil version of the same song. First time I listened to this song was on some FM channel. I actually forgot about it. Today while searching for some song, I got hold of this. After listening to it for quite sometime, I somehow could not resist posting the lyrics. Please listen to it, and let me know what you think 🙂 Singer is Srinivas, and the lyrics was written by Na.Muthukumar.

Continue reading

Lyrics Explanation

Thanks to Aviyal Expert Purni‘s dad, who got me the meaning of the opening lines of the song ‘TheeNdai‘ (Which is actually Kurunthogai as reader Pandya pointed out)

Here it goes

The context – The heroine is confiding her deepest feelings to her
friends in the absence of her lover who has gone out of station on
business or for war.

கன்றும் உண்ணாது, கலத்தினும் படாது,
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கா அங்கு,
எனக்கும் ஆகாது, என்னைக்கும் உதவாது,
பசலை உணீஇயர் வேண்டும்-
திதலை அல்குல் என் மாமைக் கவினே

Line 1 – Kandrum Unnaadhu Kalathinum Padaadhu
Nal Aan Theem Paal Nilathu ukkaa Angu

When the cows milk is neither enjoyed by the calf nor consumed by
humans, but goes to waste on the Earth.
Continue reading

தீண்டாய் மெய் தீண்டாய்

Sometime back I was watching this song in Sun Music. Its one of my all time favorites of Rahman. Though there are other gems in this movie, I kind of like this song more than others. I wanted to blog about this songs lyrics and the place where it was taken. Is it Hampi by any chance? If yes, I want to visit that place 😀

Continue reading